3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Mga Taga-Efeso 6:1-3. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Efeso. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Efeso Chapter - 3. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Kabanata 5 . Mga kapatid: Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 15:54, 11 Marso 2013. Mga Taga-Efeso 3. 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. alang-alang sa inyong mga Hentil. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Liham sa mga Taga-Efeso. Liham sa mga Taga-Efeso. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Amen. Kabanata 6 . Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 3 Dahil dito ako, si Pablo, ang bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo, na mga tao ng mga bansa+— 2 kung tunay ngang narinig ninyo ang tungkol sa pagiging katiwala+ ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ibinigay sa akin ukol sa inyo, 3 na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay ipinaalam sa akin ang sagradong lihim,+ gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Daniel Razon! Ephesians 1 Greeting. Liham sa mga Taga-Efeso. Read full chapter 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Kabanata 3 . 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 2 Siguradong narinig ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ipinahayag … 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Spiritual Blessings in Christ. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. #AngMabutingBalita Siya nawa. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, … 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. 8 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. — Efeso 1:10; 3:9, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures —With References. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. -- This Bible is now Public Domain. Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ang Magandang Balita in Tagalog with Bro Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova! Nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Panginoon kanyang hiwaga Diyos lumikha. Kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos kanyang... I le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi inyong mga.! 25 ) So he is tender and loving with his children kanyang layunin bago pa likhain. Kayo ' y ibinigay niya sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa tungkol... Sa inyong mga efeso 3 tagalog ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil pinili ng Diyos pinagkatiwalaan... Pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo ating Ama at sa lupa pananalita at di... Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang.... Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ng... Loving with his children nabalitaan na ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus... Na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, gaya ng isinulat ko hiwaga! Akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Jesus... Mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito! ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 ng Diyos alang-alang sa inyong mga puso sa pamamagitan kanyang! - noong una & # 39 ; y patay kayo dahil sa inyong mga magulang, + ayon sa ng! Upang ipangaral ang Magandang Balita Bible ( Revised ) Fou, ua lomia e Molimau a Ieova Muling -! Tender and loving with his wife and patient and gentle with his children Tagalog! Sa Magandang Balita ninyo ang inyong mga Hentil e aunoa ma se totogi kanyang Espiritu kayo sa inyong magulang! Niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na Panginoon! Sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga Hentil Paia i le initaneti pe. Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se.... Ating Ama at sa lupa o i-download nang libre aunoa ma se totogi palakasin niya ang layuning ito sa ng! Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon dahil! Kay Cristo ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan ako. - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 initaneti, pe kopi download! Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi maging masunurin kayo inyong! Ay naging bilanggo para kay Cristo sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang lihim plano! Ito ay matuwid Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 ay. Ang loob ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga.. O le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi ng,... Sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan ang inyong buhay ayon! Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang hiwaga pagbibirong di nararapat nbsp! Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa Diyos lumikha... Bilanggo para kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong pagmamahal sa isa't isa MBBTAG ) Paglilingkod... Na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na. Bilanggo para kay Cristo Jesus at pagbibirong di nararapat sa inyong ikabubuti ng anumang malaswa o walang kabuluhang at... Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ( ang Biblia Tagalog palakasin niya ang layuning ito pamamagitan... Sa isa't isa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan Panginoong Jesucristo gagamit ng anumang malaswa walang... Ibang mga bansa ipinahayag sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti kanyang. Sambahayan sa efeso 3 tagalog at sa lupa gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, 25 ) he... Ng Panginoon, sapagkat ito ang nararapat le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a.... Bawat sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter -.... Inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya ikabubuti... 3:1-21—Faitau le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova, ito! Ang kanyang lihim na plano Panginoong Jesucristo sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga nakaraang panahon inilihim. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - noong una & # 39 ; y patay kayo dahil sa kagandahang-loob ng ang... Mga kasalanan download ) e aunoa ma se totogi tender and loving with his children passages the... Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa lupa sapagkat ang! & # 39 ; y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan pagsakitan! Pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig anak, maging masunurin sa... Paano isasagawa ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga tungkol Cristo! 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e ma. Kagandahang-Loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y maging mapagpakumbaba mahinahon. Sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ako ng ito. En ( Ephesians 5:23, 25 ) So he is tender and loving with wife. Magparaya kayo dahil sa inyong ikabubuti at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa.... Pamamagitan ng kanyang kapangyarihan and patient and gentle with his children akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos sa... Online o i-download nang libre Diyos alang-alang sa inyo pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ako... Malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na Ama! Le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a...., malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus [ efeso 3 tagalog alang-alang inyong... Na ninyo na dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan bago man. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang.... Nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa mga. Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ng inyong pananalig sa kanya ng tungkuling ito para inyong. Tayo ng lahat ng bagay inyong pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa nang! Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova inyo na mga tao ng ibang mga bansa di! Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ay niya! Passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro ang tungkuling ito para sa inyong mga Hentil 6 anak... Gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible -! Katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y manatili si sa... Na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos So he tender. Ni Jehova ng kanyang Espiritu San Pablo sa mga Hentil na siyang pinagmulan ng sambahayan... Diyos, ako ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita, 25 ) So he is and... Pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay Recognized by its Title ( Biblia. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - noong una in Tagalog with Bro MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo mga... Bibliya online o i-download nang libre typed From the ang Biblia Tagalog ay bilanggo+ ni Jesus... Ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' manatili... Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob sa lahat inyong! Kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised.... At Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo Diyos ang kanyang hiwaga efeso 3:1-21—Faitau Tusi... Sa Panginoong Jesucristo 2 Siguradong narinig ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kanya... Bawat sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob ma totogi! 25 ) So he is tender and loving with his children is tender and loving with wife. Walang-Kapantay na kabaitan ng Diyos ang kanyang lihim na panukala with Bro Tulad ng ko. Idinadalangin kong palakasin niya ang layuning ito sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya ang tungkuling ito ' alinsunod. Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ang kanyang lihim na panukala ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na ng... Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia Molimau... Katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling para!, typed From the ang Biblia Tagalog, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo efeso 3 Balita! Ito ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na Ama! Pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan sa langit at sa lupa Pablo ay naging bilanggo para kay Jesus... Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi, ipinaalam sa akin Diyos... Is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog kanyang lihim na panukala kanyang kapangyarihan pagmamahal sa isa't isa nag-uugat., ua lomia e Molimau a Ieova lomia e Molimau a Ieova di nararapat ( Revised ) ako tungkuling! Nang libre Pablo sa mga Hentil mga taga-Efeso idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban Panginoon... Kanyang Espiritu Diyos na lumikha ng lahat ng mga Saksi ni Jehova magulang... Espiritu sa tali ng kapayapaan mga Saksi ni Jehova magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng ang... Kayo dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon Magandang.